Wat is Aikido?

Aikido is een Japanse krijgskunst. We gebruiken de kracht en de energie van onze tegenstander om zijn aanval te controleren en teniet te doen. We leren conflict op te lossen op een doeltreffende, krachtdadige manier zonder onze tegenstander fysiek te kwetsen.

Aikido is geen "competitieve sport" omdat we elke vorm van competitie vermijden. Zowel in de vorm van wedstrijden als bij het werken met een partner. We zoeken geen overwinning over een tegenstander maar over onze eigen grenzen. We zoeken geen dominantie maar werken samen om elkaar te helpen .

Alhoewel aikido geen sport is, is dit wel bevorderlijk voor uw fysieke conditie te onderhouden of te verbeteren. Lenigheid, wendbaarheid, lichaamshouding, uithouding, ... alle aspecten komen aan bod en zijn van belang bij het uitoefenen van technieken. En aangezien we niet met elkaar in competitie gaan maar enkel met onszelf en onze eigen grenzen is aikido geschikt voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht of lichamelijke conditie.

Wij zetten in op gezond sporten voor jongeren en volwassenen, dit houdt in dat we de training steeds beginnen met een opwarming en eindigen met een cool down. Verder houdt dit ook in dat we geen competitiedrang hebben en geen mentale druk gaan opleggen. Iedereen ontwikkelt zichzelf op zijn of haar tempo. Net zoals in alle sporten is de belangrijkste regel in de dojo: Respect. Respect tegenover de leraars, respect tegenover elkaar, respect tegenover onszelf, respect voor de dojo en respect voor het gebruikte materiaal.

We creëren een open geest, open voor zijn omgeving en de mensen rondom.